Fastvagt

Vores fastvagter er tilstede i et fast tidsrum hos samme kunde eller tilser et mindre geografisk område. Vores vagter har altid godt overblik over forholdene på stedet og udviser en professionel holdning og autoritet kombineret med en god situationsfornemmelse.

Vores fastvagter er tilstede i et fast tidsrum:

Hos samme kunde eller tilser et mindre geografisk område. Vores vagter har altid godt overblik over forholdene på stedet og udviser en professionel holdning og autoritet kombineret med en god situationsfornemmelse.

Vi lægger vægt på, at vagten er imødekommende, smilende og altid yder en optimal service. Ved sin tilstedeværelse er vagten med til at skabe tryghed og forebygge hærværk, svind eller indbrud. Det er vigtigt, at vores kunders ansatte kan færdes under trygge og rolige forhold i arbejdstiden og at de uden for arbejdstiden kan holde fri uden bekymringer.

Skulle der opstå uønskede hændelser griber vores fastvagter hurtigt og effektivt ind for at begrænse skaderne og sørger for at der tages hånd om den videre proces som for eksempel alarmering og oprydning. Hos Team One Security er vi ”konfliktløsere” på vores kunders vegne. Vi forsøger altid at løse en konflikt ved hjælp af dialog, og vi agerer altid proaktivt for at undgå tilspidsede situationer.

“Kundeudtalelse”

JM Danmark A/S |  Kenneth Johansen, Produktionsleder

En fastvagt kan blandt andet hjælpe med:

  • Adgangskontrol
  • At skabe tryghed for personalet
  • Parametersikring
  • Lettere kontoropgaver og telefonpasning
  • At føre tilsyn med brandudstyr og driftsanlæg
  • At overvåge via intern videoovervågning
  • At holde løbende opsyn med bygningen og områder
  • At aflåse døre efterhånden som virksomheden forlades
  • Øjeblikkelig reaktion ved alarm eller uregelmæssigheder

Udvalgte kundereferencer​

Parken Sport & Entertainment a/s  |  Virkefeltet Københavns Kommune  |  Embassy of the People’s Republic of China  |

*Ønskes yderligere reference bedes de kontakte Team One Security for kundens sikkerhed!

Luk menu

NCC Construction Danmark A/S

Min oplevelse af Team One på mine byggepladser er:

|  De er troværdige  |  Overholder indgåede aftaler  |  Er lette at komme i kontakt med  |  Er fleksible  |

NCC Construction Danmark A/S
Mikael Heegaard, Senior entreprisechef

JM Danmark A/S

Vi kan varmt anbefale Jer til andre i branchen, vi har samarbejdet med Jer på Kajkanten Islands Brygge, samt vores 2 byggepladser i Humlebæk gennem de sidste 2 år.

Vi har dagligt modtaget vagtrapporter fra Jer samt opkald fra Jer hvis der var noget I fandt mistænkeligt og vi er ikke i tvivl om, at Jeres runderinger / skiltning i Humlebæk har haft den ønskede præventive virkning.

JM Danmark A/S
Kenneth Johansen, Produktionsleder

Hoffmann har haft glæden af at samarbejde med Team One Security på mange af vores byggepladser.

En vigtig sag at fremhæve, er KUA 2 på Amager hvor Team One stod for orden og sikkerhed på byggepladsen fra 2010 til 2013. Byggepladsen var interessant for uvedkommende da det lå væk fra beboelsesejendomme og midt i et universitetsmiljø. Uden en vagt ordning har det været utænkeligt at holde styr på pladsen, da vi løbende fik kendskab til den store interesse fra nærmiljøet.

For at sikre pladsen ordenligt, forsynede Team One byggepladsen med mange ruderinger både dag og nat. Der blev opsat synlige skilte overalt, så man ikke var i tvivl om at byggepladsen var sikret. Noget smart var at Team One fik sat stregkoder på alle porte og indgange til byggeledelsens kontorer.

Derved kunne byggeledelsen følge med per mail om aften og nat runderinger var forløbet som aftalt. Lederen af vagtholdet Henrik Naalsund, kom jævnligt på besøg med det formål at optimere sikkerheden samt rapportere om mulige hændelser.

Vi har været rigtig glad for samarbejdet som naturligvis vil forsætte på vores fremtidige sager.

Hoffmann A/S
Faruk Kurtís, Projektleder