Servicevagt

Vores servicevagter er uniformerede vagter som patruljerer i gågader som for eksempel Strøget og i større indkøbscentre.

Vores servicevagter kan blandt andet hjælpe med at:

  • Forebygge hærværk og indbrud
  • Guide kunder i indkøbscentre på rette vej
  • Hjælpe centerforeningen med lettere opgaver
  • Forebygge butikstyveri og svind
  • Være sikkerhedsreceptionist
  • Gøre mødelokaler klar og hjælpe med mindre ad hoc-opgaver
  • Servicere P-huse
  • Holde opsyn med tekniske installationer
  • Servicere kunder og besøgende på offentlige institutioner

Udvalgte kundereferencer​

Centervagt  |  Strøgvagt  |  P-Hus vagt

*Ønskes yderligere reference bedes de kontakte Team One Security for kundens sikkerhed!

“Kundeudtalelse”

Hoffmann A/S |  Faruk Kurtís, Projektleder

Luk menu

NCC Construction Danmark A/S

Min oplevelse af Team One på mine byggepladser er:

|  De er troværdige  |  Overholder indgåede aftaler  |  Er lette at komme i kontakt med  |  Er fleksible  |

NCC Construction Danmark A/S
Mikael Heegaard, Senior entreprisechef

JM Danmark A/S

Vi kan varmt anbefale Jer til andre i branchen, vi har samarbejdet med Jer på Kajkanten Islands Brygge, samt vores 2 byggepladser i Humlebæk gennem de sidste 2 år.

Vi har dagligt modtaget vagtrapporter fra Jer samt opkald fra Jer hvis der var noget I fandt mistænkeligt og vi er ikke i tvivl om, at Jeres runderinger / skiltning i Humlebæk har haft den ønskede præventive virkning.

JM Danmark A/S
Kenneth Johansen, Produktionsleder

Hoffmann har haft glæden af at samarbejde med Team One Security på mange af vores byggepladser.

En vigtig sag at fremhæve, er KUA 2 på Amager hvor Team One stod for orden og sikkerhed på byggepladsen fra 2010 til 2013. Byggepladsen var interessant for uvedkommende da det lå væk fra beboelsesejendomme og midt i et universitetsmiljø. Uden en vagt ordning har det været utænkeligt at holde styr på pladsen, da vi løbende fik kendskab til den store interesse fra nærmiljøet.

For at sikre pladsen ordenligt, forsynede Team One byggepladsen med mange ruderinger både dag og nat. Der blev opsat synlige skilte overalt, så man ikke var i tvivl om at byggepladsen var sikret. Noget smart var at Team One fik sat stregkoder på alle porte og indgange til byggeledelsens kontorer.

Derved kunne byggeledelsen følge med per mail om aften og nat runderinger var forløbet som aftalt. Lederen af vagtholdet Henrik Naalsund, kom jævnligt på besøg med det formål at optimere sikkerheden samt rapportere om mulige hændelser.

Vi har været rigtig glad for samarbejdet som naturligvis vil forsætte på vores fremtidige sager.

Hoffmann A/S
Faruk Kurtís, Projektleder